Şube Müdürlükleri

Çayır, Mera ve Yem Bitkileri

ŞUBE PERSONELİ

ADI SOYADI
ÜNVANI
Uygar TEZCAN
​Şube Müdür V.
Seçil BAYRAM
​Ziraat Yüksek Mühendisi
​Ersin KÖK
​Ziraat Mühendisi
Gürcan AKDUĞAN
​Ziraat Mühendisi
​Ali KAYA​Ziraat Mühendisi
​Hasan ERTOP
​Ziraat Mühendisi
​Kutluk Bilge BOSTANCI
​Ziraat Mühendisi
Aslı ŞAHİN
​Ziraat Mühendisi
​Tuğba KAPLAN
Ziraat Mühendisi
​Mustafa Alper SAVAŞ
Ziraat Mühendisi
​Serap NESİPOĞLU
​Elektrik Teknikeri
Süleyman KAYATÜRK
Mera Hesap İşleri Şefi


Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı

​ŞUBE PERSONELİ

ADI SOYADI
​ÜNVANI
Tolga ARAS
​Şube Müdür V.
​Erhan BİÇEN
​Ziraat Mühendisi
Serkan GÜRSOY
Ziraat Mühendisi
Gıda ve Yem

​ŞUBE PERSONELİ


ADI SOYADI
​ÜNVANI
İLETİŞİM
​Ethem YAVUZ
​Şube Müdür V.
​04782113142 - 116
​Dilara KETENOĞLU
​Gıda Mühendisi
​​04782113142 - 131
​Esra TİLKİ
​Gıda Mühendisi04782113142 - 131
​Onur Osman SALMAN
​Veteriner Hekim
​​04782113142 - 131
​Eray SAĞLAM
​Ziraat Mühendisi
​​04782113142 - 131
Murat SEVİM
Gıda Teknikeri
04782113142-131​

Gıda ve Yem Şubesinin Görevleri

a) Gıda ve yem güvenilirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını koruyucu tedbirleri Bakanlığın belirlediği esasları il düzeyinde yürütmek,

b) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretim, isleme ve satış-pazarlama ile ilgili izin ve kayıtlarını yapmak, üretim, satış yeri ve toplu tüketim yerlerinin izleme, kontrol ve denetimlerini yapmak,

c) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin ihracat ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek,

c) Kombina ve mezbahalarda görev yapan akredite veteriner hekimlerin kaydını yapmak ve bunları konuyla ilgili mevzuatta belirlenmiş görevleri yönüyle denetlemek,

d) Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına göre üretilen ürünlerin gıda güvenirliği yönüyle denetimlerini yapmak,

e) Bakanlıkça verilen görev çerçevesinde gıda kalıntı izlemeleri yanında bireysel şikâyet veya alo gıda ihbar hattına gelen şikâyetlerle ilgili gerekli inceleme ve denetleme işlemlerini yürütmek,

f) Gıda ve beslenmeyle ilişkili olarak gerek bakanlıktan gelen, gerekse il düzeyinde belirlenmiş projelerle ilgili çalışmalar yürütmek,

g) Konusunda faaliyet gösteren laboratuvarları mevzuatı çerçevesinde belgelendirilmek, kaydını almak, izlemek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek,

ğ) Yem ve yem katkı maddelerinin üretim, isleme ve satış, ihracat, ithalat ile ilgili olarak gerekli kontrolleri ve işlemleri yapmak, denetlemelerini gerçekleştirmek,

h) Diğer mevzuat ve il Müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.​
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler

ŞUBE PERSONELİ

ADI VE SOYADI
​ÜNVANI​İLETİŞİM BİLGİLERİ
​Özgür KAÇAR
​Şube Müdür V.
​0478 211 31 42 - 134
​Rabia YILMAZ
​Ziraat Mühendisi
​0478 211 31 42 - 104
Kenan TURAN
​Sosyolog
​0478 211 31 42 - 110
​Yaşar Yalçın KAYA
​Ziraat Teknikeri
​​​0478 211 31 42 - 110


Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğünün Görevleri

a) İlde çiftçilerin karşılaştığı problemleri araştırma enstitülerine iletmek, çözümlerin çiftçilere iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine etmek, 
b) Tarım teknolojisine ait yeni bilgileri çiftçilere yayım araç ve yöntemleriyle intikal ettirmek, 
c) Araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluş ve merkezlerce işbirliği halinde uygulamaya yönelik deneme ve demonstrasyon programlamak ve yürütmek, sonuçlarına göre çiftçilere tavsiyelerde bulunmak. 
ç) İlin tarım ürünlerinin ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmalarını yapmak, tarımla ilgili her türlü istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını ve tarımsal envanterin oluşturulmasını ve yayınlanmasını sağlamak, 
d) İlin, yatırım ve bütçe tekliflerini yapmak, onaylanan program ve projelerin dağıtımının planlanması, izlenmesi ve harcamalarını konsolide ederek ilgili birime 
göndermek, 
e) Bakanlığının orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını yürütmek ve koordine etmek, 
f) Bakanlığın bilişim teknolojileri politikaları, ilke ve hedefleri doğrultusunda; il müdürlüğü görev konularına ait ilde üretilen tüm bilgilere ilişkin tarımsal veri tabanı oluşturmak, istatistik ve döküm çalışması yapmak, tarımsal veri tabanındaki bilgileri Bakanlık merkez birimleri ile hızlı ve sağlıklı bir şekilde paylaşmak, bu münasebetle il müdürlüğü Bilişim Teknolojileri Birimi'ni kurmak, İstatistik Veri Ağı (İVA), Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) ve diğer istatistik projeleri kapsamında veri ve bilgilerin zamanında toplanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak, 
g) Ürünler, riskler bölgeler ve isletme ölçekleri itibariyle sağlanacak prim desteğine ilişkin çalışmalar yapmak, 
ğ) Tarım sigortaları ile ilgili çalışmaları yürütmek, 
h) Hasar tazminat ödemeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek, 
ı) Afete uğrayan ve durumları 20/6/1977 tarihli ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun çerçevesinde değerlendirilecek kredi verilen çiftçilerin kredi dönüşlerini takip etmek,

i) 2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanunun uygulanmasını sağlamak,

j) Küresel iklim değişiklikleri, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar yapmak ve yaptırmak,

k) Entegre İdare ve Kontrol Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) dayalı çalışmaları yürütmek,

l) Diğer mevzuat ve İl Müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri

​ŞUBE PERSONELİ

​ADI SOYADI
​ÜNVANI
​İLETİŞİM
Mesut ŞİMŞEK
​Şube Müdür V.
​0 478 211 54 46
​Aslıhan AYDIN
​Ziraat Yüksek Mühendisi
​0 478 211 54 46
​Bayram ŞAKALAR
​Ziraat Mühendisi
​0 478 211 54 46
Muhammet ASLAN
Ziraat Mühendisi
​0 478 211 54 46
​Görkem BELGE
​Su Ürünleri Mühendisi
​​0 478 211 54 46
​Savaş AYIRKAN
​Veteriner Hekim
​0 478 211 54 46
​Halil İbrahim YILMAZ
​Veteriner Hekim
​0 478 211 54 46
​Ayşe KURT AYVAZOĞLU
​Veteriner Hekim
​0 478 211 54 46
​Bilal ÜNAL
​Veteriner Hekim
​0 478 211 54 46
​Melek KAPLAN
Su Ürünleri Mühendisi
​0 478 211 54 46
​Sabiha Gülenar ÖNAL
​Veteriner Hekim
​0 478 211 54 46
​Berkan ERGEN
​Veteriner Hekim
​0 478 211 54 46
​Önder TOPRAK
​Veteriner Hekim
​0 478 211 54 46
​Dilek DURAN
​Veteriner Hekim​0 478 211 54 46
​Ahmet Burak KOCAMAN
​Veteriner Hekim
​0 478 211 54 46
​Ömer SARI
​Veteriner Hekim
​0 478 211 54 46
​Ömer EMİR
​Veteriner Hekim
​0 478 211 54 46
​Onur BULUT
​Veteriner Hekim
​0 478 211 54 46
​Bahri EVCİM
​Veteriner Hekim
​0 478 211 54 46
​Aymila Hande AVCI
​Veteriner Hekim
​0 478 211 54 46
​Gürkan ŞİŞİK
​Veteriner Hekim
​0 478 211 54 46
​Ayten TEZCAN
​Veteriner Hekim
​0 478 211 54 46
​Elmas KISAN
​Veteriner Hekim
​0 478 211 54 46
Kadir DEMİRBAŞ
Veteriner Hekim
​0 478 211 54 46
​Emre ÇELİK
​Vet.Sağlık Teknisyeni
​0 478 211 54 46

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesinin Görevleri

- Yönerge gereğince ilimizde Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü kurulmadığı için söz konusu şube müdürlüğünün görevleri Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü adı altında 8 inci maddenin üç ve dördüncü fıkralarındaki görevleri birlikte yürütülmektedir.

 

a) Hayvan sağlığı ve hayvan refahının korunmasının yanı sıra, güvenilir gıda temini ve hayvan ve ürünlerinden insanlara ve hayvanlara geçen hastalıkların önlenerek halk sağlığının korunması amacıyla, il çapında hazırlanan plan, program ve projeleri uygulamak, hayvan hastalık ve zararlılarına karşı koruyucu hizmetleri yürütmek, tedavilerini yapmak, kontrol etmek, denetlemek,

b) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak hayvanların tanımlamak, tescil etmek, kayıt altına almak, ildeki hayvan hareketlerini kontrol etmek

c) Yurtiçi ve yurtdışı hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerinin kontrolü ile canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalat ve ihracatlarında Bakanlık ile ilgili işlemleri yürütmek,

ç) Bakanlıkça belirlenmiş esaslar doğrultusunda hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele etmek, koruyucu ve tedavi edici hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek, hayvan refahını sağlayıcı çalışmalarda bulunmak, hayvan sağlığı ile ilgili karantina hizmetlerini yürütmek,

d) Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve yardımcı maddelerinin üretim, satış, ihracat, ithalat, taşıma, muhafazası ile ilgili kayıtları tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,

e) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak,

f) Hayvan sağlığı, teşhis, tedavi ve koruyucu hizmetler alanında faaliyet gösteren, kişi, kurum ve kuruluşlar ile hayvan-hayvansal ürün, üretim, satış, kesim ve eğitim, araştırma yerleri ve barınakların durumları ve faaliyetlerinin kaydını tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak, faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,

g) İldeki damızlık hayvanların sağlık kontrollerini yapmak,

ğ) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarların belgelendirilmesi, yetkili oldukları hususlarda denetlemek.

h) Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek, Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuarlarının kontrol ve denetimlerini yapmak,

ı) Bakanlığın belirlediği hayvan ıslah programını ilde uygulamak, izlemek.

i) Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan işletmelerin, teknik yönden kontrolünü yapmak,

j) Bakanlığın belirlediği çerçevede, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirmek, bunları denetlemek,

k) İlde hayvansal üretimin arttırılmasına ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak,

l) Hayvancılık projeleri ile ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilin hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek,

m) Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık işletmelerine ilişkin teknik yardım taleplerini değerlendirmek,

n) Kurulmak istenen hayvancılık tesislerinin izin ve tescil işlemlerini yapmak, izlemek ve denetlemek,

o) Hayvancılık üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak.

ö) Su ürünleri işleme yerlerinin onay işlemlerini gerçekleştirmek ve denetlenmek,

p) İnsan tüketimi amacıyla kullanılmayan hayvansal yan ürünler ve türevleri ile bunlarla iştigal eden işletme ve tesislerle ilgili iş ve işlemleri Bakanlıkça belirlenen esaslar ve yetkiler doğrultusunda yürütmek,

r) Kombina ve mezbahalarda görev yapan resmi veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner hekimlerin görevlendirmelerini yapmak, kayıtlarını tutmak ve bunları mevzuatta belirlenmiş görevlerini yerine getirmeleri yönüyle denetlemek.

s) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgi ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,

ş) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde işletilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve yetiştiricilik ile pazarlanmasına, balıkçı barınakları ile balıkçılık ve su ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve işletilmesine, su ürünleri ile ilgili her türlü bilgi ve belge toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine ilişkin düzenlemeleri uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim ile cezai müeyyideleri gerçekleştirmek,

b) Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını koruma, üretim ve yetiştiricilik alanlarını belirleyerek, bu alanlarda koruyucu tedbirleri almak,

c) Su ürünleri üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak.

ç) Su ürünleri ile ilgili inceleme, değerlendirme çalışmaları yapmak, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde ve yetkisi ölçüsünde ilde her türlü teşvik ve koruma tedbirlerinin alınmasını, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine uygun üretim alanları ve balıkçı barınaklarına ilişkin esasları, üretim araçlarının asgari vasıf ve şartlarını kiralanma ve kullanılma esaslarını üretim alanlarının kiralanmasını ve işletilmesini ve buralarda verimliliğin artırılmasını sağlamak su kaynaklarının kirletilmesini önleyecek ve su ürünlerini korumaya yönelik tedbirler almak,

d) Amatör ve ticari balıkçılık ile ilgili düzenlemeleri, gerekli işlem ve denetlemeleri yapmak,

e) Akarsu ve kuru dere yataklarından kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ve işletilmesi faaliyetlerine ilişkin su ürünlerini korumak adına çevresel etki değerlendirme çalışmalarını yürütmek,

f) Alıcı ortam su kirliliği çalışmaları, atık su kirliliği denetimi işlemleri gibi koruyucu ve sürdürülebilir su üretimini sağlayıcı işlemler yapmak,

g) Görev alanı ile ilgili bilgi ve yeni teknolojileri balıkçılara ve su ürünleri yetiştiricilerine ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek,

ğ) Balıkçılar ve diğer sektör paydaşları için eğitim programlarını ve projeleri uygulamak,

h) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak,

ı) Av kotalarının takip ve denetimini yapmak,

i) Su ürünleri istihsalinde bulunacak gemiler ve kişiler için ruhsat tezkerelerini, avlanma izinlerini düzenlemek, ruhsat tezkerelerinin vize işlemlerini yapmak,

j) Yasa dışı, kayıt dışı ve düzensiz avcılığın önlenmesine yönelik olarak, deniz ve içsu alanlarında, karaya çıkış noktalarında, toptan ve perakende satış yerlerinde kontrol ve denetim faaliyetlerinde bulunmak,

k) Yasak vasıta ve usullerle yapılacak araştırmalar için verilen iznin, uygulamasını takip ve kontrol etmek.

l) Nesli tehlikede olan türlerin ticareti ile ilgili işlemleri yürütmek,

m) Su ürünleri ile ilgili menşe ve nakil belgelerini düzenlemek veya düzenletmek ve denetlemek,

n) İlçelerden gelen bilgiler ve talepler göz önünde bulundurularak balıklandırma ihtiyacının teminine yönelik işlemleri yürütmek,

o) Çevre dostu üretim modellerinin uygulanmasını sağlamak

ö) Balıkçılık idari binalarının işletilmesini sağlamak,

p) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.


İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

​ŞUBE PERSONELİ

Ensar TOKSOY

Şube Müdür V.
​ADI  SOYADI
​ÜNVANI
​İLETİŞİM
Ensar TOKSOY
​Şube Müdür V.
​0 478 211 31 42 - 132
​Zerrin Zeynep ODABAŞ
​Veteriner Hekim
​0 478 211 31 42 - 106
​Seda AYIK
​Ziraat Mühendisi
0 478 211 31 42 - 108​
​Recep ANUK
Arıcılık Teknikeri
​0 478 211 31 42 - 135

​Varol ŞİMŞEK
​Elektirik Teknikeri
​0 478 211 31 42 - 174
​Zeynep TEKİN
​Daktilograf
​0 478 211 31 42 - 106
​Hilal ÇOBAN ANT
​Muhasebe Görevlisi
​0 478 211 31 42 - 135
​Eylem IŞIK
​Genel Evrak
​0 478 211 31 42 - 100
​Alper AVŞAR
​Şoför
​0 478 211 31 42 - 174
​Ergün BULUT
​Şoför 
​0 478 211 31 42 - 174
​Önder USTA
​Şoför
​0 478 211 31 42 - 174
​Özkan KOÇ
​Şoför
​0 478 211 31 42 - 174
​Bülent KARTAL
​Şoför
​0 478 211 31 42 - 174
​Bilal GÜNDÜZ
​Güvenlik Görevlisi
​Uğur ŞİMŞEK
​Güvenlik Görevlisi


Tanju YILDIRIM
Satın Alma Sorumlusu
0 478 211 31 42 - 139
Kader BAĞCI
Satın Alma Sorumlusu
Arzu TURANLI
Alper ÖNER


Nurgül ERDOĞAN


Tanju DAŞDEMİR


Soner IŞIK


Özgür AVŞAR


Muzaffer ÇELİKİdari ve Mali İşler Şubesinin Görevleri

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri

çerçevesinde kiralama, satın alma ve benzeri işleri yapmak, temizlik, güvenlik, aydınlatma,

ısınma, bakım, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak/yaptırmak,

b) İl müdürlüğüne ait mevcut binalarının bakım, onarımları ile ihtiyaç duyulan bina ve

arazilerin kiralama, satın alma, kamulaştırma gibi işlemlerini yürütmek, 9/11/1983 tarihli ve

2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23/9/1984 tarihli ve 18524 sayılı Resmi Gazetede

yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tahsis komisyonu

oluşturmak, puanlama tahsis ve benzeri işlemleri yürütmek,

c) İl müdürlüğüne ait taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat

çerçevesinde yürütmek. Demirbaş ve tüketim malzemelerinin devir, teslim ve benzeri

işlemlerini yapmak,

ç) İl müdürlüğünün genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

d) İl müdürlüğü personelinin daha etkin ve verimli hizmet yapabilmesi için hizmetiçi

eğitim programları düzenlemek ve il müdürlüğüne ve Bakanlığımız kuruluşlarına aday olarak

açıktan ataması yapılan personelin kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak aday memurların

eğitimini yapmak, sonuçlarını Personel Genel Müdürlüğüne bildirmek,

e) İl müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu araç, makine, alet ve benzeri araçlar ile bunların

yedek parçalarının alımı, dağıtımı, transferini yapmak ve ikmal sistemini oluşturmak,

5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu ve Taşıt Yönetmeliği çerçevesinde taşıtlar ile ilgili

tüm hizmetleri yürütmek,

f) İl müdürlüğünde iç kontrol sisteminin kurulması ve işletilmesi ile ilgili çalışmaları

yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

g) İl müdürlüğü personelinin atama, yer değiştirme, terfi, özlük ve mali hakları ile

ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak,

14

ğ) İl müdürlüğü Bilişim Teknolojileri Birimi'ni kurmak ve Bakanlığın bilişim

teknolojileri politikaları, ilke ve hedefleri doğrultusunda bilişim varlıklarının çalışmasını

temin etmek,

h) İldeki yayın malzemeleri ile ilgili hizmetleri yürütmek,

i) İl Müdürlüğü için elektronik ortamda yürütülmesine ihtiyaç duyulan; her türlü

yazılım ve hizmetin devamlılığını, güvenliğini ve kontrolünü sağlamak,

k) İl Müdürlüğünün internet siteleri ve intranet yapıları ile içerik yönetim sistemlerinin

kullanımına yönelik çalışmalar yapmak,

n) İl Müdürlüğünün bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, onarımı, işletilmesi,

ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek,

o) İlgili kanunların belirlediği log kayıtlarının öngörülen sürece kaydedilmesini

sağlamak,

ö) İl Müdürlüğü bünyesinde işlenen ve saklanan verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve

erişilebilirliğini sağlamak,

ı) Diğer mevzuat ve İl müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.


Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme

​ŞUBE PERSONELİ

​ADI SOYADI
​ÜNVANI
​İLETİŞİM
​İsmet ACAR
​Şube Müdür V.
​0478 211 31 42 - 140
Cihan KARADEMİR
​Vet.Sağ.Tek.
​0478 211 31 42 - 112
​Nalan KARABACAK
​Ziraat Mühendisi
​0478 211 31 42 - 141
​Elif ALTINOLUK
Ziraat Mühendisi​​0478 211 31 42 - 141
​Kemal ERBAŞ
Ziraat Mühendisi​
​0478 211 31 42 - 141
​Ali ARSLAN
Ziraat Mühendisi​​0478 211 31 42 - 141
Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesinin Görevleri

a) Projeye dayalı olarak kurulacak işletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak,

b) Tarım arazisinde ekili, dikili bitki alanlarının ve bunların ürünlerinin, taşınır ve taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel kanunlara göre yardım yapılmasını sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve çalışmalara yardımcı olmak,

c) 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim, yayım ve tanıtım çalışmalarını yapmak.

ç) Bakanlıkça verilecek yetki çerçevesinde, kooperatifler ve diğer tarımsal örgütlerin ve iştiraklerinin kuruluşlarına izin vermek, izlemek ve denetlemek,

d) Çiftçilerin kooperatif veya birlik seklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği teşvik etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin kurulması için teknik ve yetkisi dahilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek,

e) İl dahilindeki çiftçi birlikleri ve ortaklıkları, döner sermaye işletmeler, vakıflar, tarım ürünlerini isleyen, pazarlayan şirketlerin kurulmasına yol göstermek, yardımcı olmak,

f) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin ile ilgili kısımlarını uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek,

g) Kırsal kalkınma desteklerinin gerçekleştirilmesi ve kırsal kalkınma programları ile ilgili Bakanlık uygulamaları yönünde faaliyette bulunmak,

ğ) İlde tarımsal mekanizasyon düzeyinin artması için bu konuda Bakanlıkça belirlenmiş esaslar çerçevesinde faaliyette bulunmak,

h) Tarım ürünlerinin islenip değerlendirmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve müteşebbisleri yönlendirmek,

ı) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin ile ilgili kısımlarını uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek,

i) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkânlarını artırmak amacıyla el sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almak,

j) Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, elkitabı, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgilere çiftçilere yayım yoluyla iletmek,

k) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,

l) Diğer mevzuat ve il Müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.​Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı

​ŞUBE PERSONELİ

​ADI SOYADI
​ÜNVANI 
​İLETİŞİM
Tuba SAĞLAM
​Şube Müdür V.
​0 478 211 31 42 - 176
​Maksut AKSU
​Ziraat Mühendisi (İnspektör)
​0 478 211 31 42 - 173
​Yiğithan SÖZER
​Ziraat Mühendisi
​0 478 211 31 42 - 173
​Yakup DAĞLI
​Ziraat Mühendisi (İnspektör)
​0 478 211 31 42 - 115
​Uğur TOSUN
​Ziraat Mühendisi
​0 478 211 31 42 - 173


Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesinin Görevleri

a) İlin bitkisel üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak,

b) Bakanlığın politika, stratejik plan ve programlarına dayalı il için üretimi uygun ve çiftçilere kazanç sağlayıcı, bitkisel üretim desenlerini belirlemek,

c) İldeki bitkisel üretimi, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde ve tarım ve sanayi entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirmek,

ç) Bakanlığın belirlediği esaslar doğrultusunda ildeki bitkisel ürünlerde üretimi, verimliliği ve çeşitliliği artıcı çalışmalar yapmak,

d) Ürün kaybını ve ekolojik sisteme zarar verici faaliyetleri önleyici işlemleri mevzuatı çerçevesinde yürütmek,

e) Bakanlığın insan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek belirlediği ve esaslarını ortaya koyduğu yeni üretim şekillerinin ilde uygulanması yönünde çalışmalarda bulunmak,

f) Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve tüketicilere eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek, alternatif tarımsal üretim tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak,

g) İlin içerisinde olduğu tarım havzası mevzuatı ve gerekliliği çerçevesinde faaliyet göstermek,

ğ) İlde sertifikalı tohum ve fide-fidan üretimi ve kullanılmasını sağlayıcı faaliyette bulunmak,

h) Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune alarak ilgili kuruluşlara göndermek,

ı) Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek,

i) Tohumluk üretici, işleyici, yetiştirici ve bayilerinin izin, kayıt ve kontrolünü yapmak,

j) Tohumluk, sus bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek vb. üretim materyalinin ilgili ithalat ve ihracat işlemlerini yürütmek.

k) Mera tespit, tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilin içerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda işlemler yürütmek.

l) İl dahilinde faaliyette bulunan her turlu gübre ve toprak düzenleyicilerinin üretim yerleri, gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş ürünleri belirlenmiş esaslara Gore uygunluğunu denetlemek,

m) Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk belgelerini düzenlemek,

n) İlde ilk defa faaliyete gecen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, uygunluk raporunu Bakanlığa göndermek,

o) Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak,

ö) İlde bulunan toprak-bitki analiz laboratuvarlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek,

p) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına Gore gerekli tedbirleri almak,

r) İl dahilinde bitkilere zarar veren hastalık, zararlı ve yabancı otları tespit etmek ve mücadele programlarını hazırlayarak onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak.

s) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ildeki bitki sağlığını korumak, bitki hastalık ve zararlıları ile erken uyarı tahmin vb. yöntemlerle ve entegre/biyolojik mücadele gibi en az kimyasal kullanımını sağlayıcı modern metot ve usullerle mücadele etmek, bu islerle ilgili gerekli eğitim ve altyapının hazırlanmasını sağlamak,

ş) Tarımsal işletmelerde kullanılan kimyasalların kaydına ilişkin kayıtları kontrol etmek, izlemek ve denetlemek,

t) Bitki pasaport sistemi ile bitki ve bitkisel urun hareketlerini ilde kontrol etmek,

u) İl dahilindeki bitki sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini yürütmek,

ü) Zirai ilaç satısı, zirai mücadele alet ve makineleri imalat, toptancılığı ve bayiliği gibi hususlarda gerekli kontrol işlemi yapılarak faaliyetlerine Bakanlıkça belirlenmiş esaslar çerçevesinde kaydını yapmak, izin vermek, denetimlerini gerçekleştirmek.

v) Konusunda faaliyet gösteren laboratuvarları belgelendirmek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek.

y) Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere tüketicilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgilere çiftçilere yayım yoluyla iletmek,

z) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,

aa) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak,

bb) Diğer mevzuat ve il Müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. ​


''