T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

ÖZEL HİZMET VEREN VETERİNER HEKİMLER İLE TOPLANTI DÜZENLENDİ

Yayın Tarihi : 2.1.2020

2019 YILI VALİLİK EYLEM PLANI ÖZEL VETERİNER HEKİMLERLE TOPLANTI SONUÇ RAPORU

KONU: Suni tohumlamanın yaygınlaştırılması ve özel kliniklerde çalışan veteriner hekimlerin sahada karşılaştıkları problemler

 

 • Suni tohumlamanın yaygınlaştırılması için öncelikle suni tohumlamanın önemi hakkında eğitim verilmelidir. Bu hususta Kars veteriner hekimler odası başkanı veteriner fakültesinden hocalarla görüşüp eğitimlere destek vermelerini sağlayacağını ifade etti.
 • Yine suni tohumlamanın ilk seferde tutma oranının düşük olmasının suni tohumlamanın yaygınlaştırılmasına engel olduğu bilindiği için bu hususta özel veteriner hekimlerle görüşülüp veteriner hekimler odasının kararıyla tutmayan hayvanlara ikinci kez tohum atıldığında çok cüz-i fiyatlarla tohumlama yapılması kararı alındı.
 • Özellikle Posof ilçesine Gürcistan'dan kaçak veteriner tıbbi ürünlerin geçişi olduğu ifade edildi. Bu hususta gerekli denetimlerin arttırılacağı sınır kapısına gerekli hassasiyet sağlanması adına resmi yazıyla durumun bildirileceği konusunda görüş birliğine varıldı.
 • Aynı ilaçlar satan ecza depolarının farklı fiyat vermelerinin önüne geçilmesi standart fiyat olması konusu görüşüldü. Fakat Tarım Bakanlığımız bu hususta serbest piyasaya müdahale etmeyeceğini ifade etmişti.
 • Eczanelerin ilaç satması!!! Bu hususta bakanlığımız İTS sistemini açmış ve reçete yazılmadan ilaç satılamayacağı kararını vermiştir. Kısaca veteriner hekimler reçete yazıp göndermezse problem kalmayacağı konusunda görüş birliği sağlandı. Reçete yazılacak olursa da veteriner hekimler odasının fiyat tarifesine göre yazılması konusunda karar verildi.
 • Veteriner hekimlerin düşük fiyata reçete yazması konusunda mesleki deontolojiye uygun olmadığı bu hususta kesinlikle veteriner hekim oda fiyatının baz alınması gerektiği yinelendi.
 • Fakülte fazlalığı!!! Bu konuda tüm veteriner hekimler odası ve sendikalar bakanlıkla görüşme halinde olup, yeni açılacak fakültelerin oluşturacağı sıkıntılar ifade edildi.
 • Veteriner hekimlerin kendi ilçeleri dışında tohumlama yapabilmesi konusunda fikir alışverişi sağlandı. Konuyla alakalı olarak talep olursa tekrar görüşülüp karar verileceği beyan edildi.
 • Klinikler dışında bakkallarda ve araba bagajlarında ilaç satıldığı konusu gündeme geldi. Bu hususta hem bakanlığımız hem de veteriner hekimler odası gereken takibi yapacak, gelen ihbarlara anında müdahale yapılacak ve gereken yasal işlemler yapılacaktır.
 • Sokak köpeklerinin kısırlaştırılması, kuduz aşısı yapılması ve aynı zamanda parazit mücadelesi yapılıp rehabilitasyon süreci tamamlanana kadar gözetim altında tutulması üzerine proje hazırlanıp Valilik makamına ve il merkezi içerisinde yer alan köpekler için belediyeye proje sunulması konusunun çok önemli olacağı ve bir an önce gerekli adımların atılmasının önemi görüşüldü.
 • İl merkezi ve ilçelerde veteriner kliniği açma konusunda kapasite konulması, kapasitesi dolan yerlere klinik açılmasının önüne geçilmesi konusu görüşüldü. Bu konu da farklı fikirler sunuldu, ortak karar alınamadı. Şu an ki mevcut durumun devamı yönünde durum gözlendi.