26.3.2018 / Gösterim Sayısı : 363

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA GENÇ ÇİFTÇİ PROJESİNE BAŞVURULAR BAŞLIYOR


             BAŞVURULAR 2 NİSAN – 30 NİSAN 2018 TARİHLERİ ARASINDA ALINACAKTIR.

             ONLİNE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

              

             KESİN BAŞVURULAR İKAMET EDİLEN YERİN İL / İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNE YAPILACAKTIR. KESİN BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER;

 • NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ,
 • ÜCRETLİ ÇALIŞMADIĞINA DAİR KENDİSİNE VE EŞİNE AİT SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN ALINAN BELGE,
 • BAŞVURU DİLEKÇESİ,
 • PROJE TANITIM FORMU,
 • TAAHHÜTNAME,
 • DİPLOMA SURETİ VEYA OKUR-YAZARLIK BELGESİ.

   

  BAŞVURU YAPACAK GENÇ ÇİFTÇİLERDE ARANAN ŞARTLAR;
 • a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • b) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak,
 • c) Okur-yazar olmak,
 • ç)  Başvuru tarihi itibarıyla, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı sayılanlar ile isteğe bağlı sigortalılık hükümleri kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar ve Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar hariç, ücretli çalışan olmamak,
 •  d) Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak,
 •  e) Başvuru tarihi itibari ile askerlik görevi ve cezai hükümlülüğü devam eden veya denetimli serbestliği olan kişi olmamak,
 •  f) Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak,
 •  g) Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak,
 • ğ)  Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak,
 •  h) Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla en az 50 adet arılı kovan sahibi ve TAB'a üye olmak,
 •  ı ) 5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/16) ile 31/3/2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/10) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş olmamak,
 •  i ) Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak,
 •  J ) Bu maddenin (ç), (f), (g), (ğ) ve (ı) bendi hükümlerine tabi kişilerin eşi olmamak.
''