14.8.2018 / Gösterim Sayısı : 186

En İyi Süzme Bal Yarışması

              17. Ulusal Kültür ve Bal Festivali kapsamında "En İyi Süzme Bal Yarışması" yapılacaktır. En İyi Süzme Balı belirlemek için bal numuneleri laboratuvara gönderilecek ilgili laboratuvar tarafından muayene ve analiz sonucu hazırlanan raporda belirtilen kalitatif özelikler öncelikli kriter olmak üzere ve bu özeliklerin Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği zorunlu standartları ile karşılaştırılması ve fiziksel özelikleri de dikkate alınması suretiyle Süzme Bal Yarışması Komisyonu tarafından bir puanlamaya tabi tutulacaktır.

                En İyi Süzme Bal yarışmasına katılmak isteyen yetiştiricilerimizin 1 kg'lik 1 adet numune balı hijyen kurallarına uygun şekillerde teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim edilen 1 kg'lik bal 0,5 kg'lik 2 ayrı kavanoza konarak şifrelenmiş gizli kodlar verilecek bu numunelerden biri analize gönderilecek diğeri ise komisyon değerlendirmesine sunulacaktır.

             Komisyonun değerlendirmelerinin objektif bir şekilde yapması için başvuru bilgileri gizlenerek değerlendirmenin şeffaf bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.

              Bu duruma binaen arı yetiştiricilerimiz en geç 17.08.2017 tarihi mesai bitimine kadar İl Müdürlüğümüz Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğüne yarışma şartlarına uygun olarak başvuru yapabileceklerdir.

''